Rörane Studio

Rörane Studio ligger vid slutet av en väg, på en bergsknalle, långt från annan bebyggelse. Från håll ser platsen ut att ligga på horisonten, på en tunn hinna mellan jorden under och himlen ovanför. Ett mellanrum. På berggrunden finns ett stort antal hällristningar. Himlavalvet är stort. Från studiofönstren skymtar ett större gravfält där Bohusläns kanske märkligaste hällristningar finns, de så kallade fågelmännen. Området har en lång kulturell historia och har varit bebott sedan minst 3000 år tillbaka i tiden. Med andra ord; det är en utmärkt plats att fördjupa sig i begreppet ”genius loci”, platsens ande.

Studion är byggd i ena halvan av en ladugårdsbyggnad. I andra ändan har ett sågverk byggts upp. Allt timmer till ombyggnaden har tagits ner i omgivande skog och sågats upp till virke i sågverket. De stora fönstren är platsbyggda av furu och ett parti isoleringsglas. Studion är rejält isolerad med cellulosaisolering. All färg är tillverkad enligt gamla recept. Endast en bråkdel av allt material är inköpt via byggvaruindustrin. På taket finns en solcellsanläggning som producerar 12 000 kW/år. Golvet, arbetsytan, är på 120 kvadratmeter och konstruerat på ett sådant sätt att ingen stum punkt finns, vilket ger en jämn svikt över hela golvytan. Materialet är furu som hyvlats och spontats i sågverket. Takhöjden är 6,5 meter. Att bearbeta och omforma den angränsande naturen är en bärande tanke, ett naturligt livsflöde som inordnas i en form, dvs kulturens grundidé.

Arbetsgolvet kan helt täckas av en dansmatta i vinyl, Harlekin Duo, svart på ena sidan, vit på den andra. Det finns ljud- och ljusanläggning, piano, tramporgel och slagverk. Hela studion går vid behov att klä in, helt eller delvis, med svart ljusresistent tyg, till en svart box. På läktaren ligger ett ljudisolerat studiorum med ett fönsterparti som vetter mot det stora rummet.

Rörane Studio är byggd med tanke på att kunna ge plats åt skapande processer av olika slag, en plats där man kan tränga djupare in i ett arbete utan att störas av krav och yttre förväntningar. Från början mest tänkt som repetitionslokal för teater och dans. Under arbetets gång har det visat sig att akustiken blivit speciell, vilket gör att lokalen passar bra för musiker, såväl för inspelning av musikalbum som för konserter. Det stadiga ljuset från de stora fönstren i norr gör att rummet lämpar sig bra även för bild-, film- och fotoutövare samt som utställningslokal. Ett flertal residensperioder har genomförts, främst inom dans, musik och teater. Cirka tolv konserter anordnas varje år. Det går att ge plats till ca 80 åskådare/åhörare.

Under 2024 kommer arbetet med att bygga en köksavdelning samt övernattningsrum/hus i direkt anslutning till studion att påbörjas. Idag fyller det intilliggande boningshuset dessa funktioner.

Med studion, och senare gästlägenheterna/husen, fungerar Rörane Studio med sitt avskilda läge och platsens historia som en fristad där förutsättningarna finns för att tränga in i och fördjupa sig i skapande processer, både som utövare och åskådare/åhörare.